Koffie met gebak tijdens vredesconferenties

Ofschoon er nog een lange weg te gaan is om vrede in deze wereld te bewerkstelligen, mag elk vredesverdrag dat gesloten wordt nochtans beschouwd worden als een stap in de goede richting. In het verleden zijn diverse vredesconferenties gehouden – zowel op politiek niveau als op religieus gebied – waarbij vertegenwoordigers van verschillende landen of religies aanwezig waren.

Vredesverdragen

Gedurende deze bijeenkomsten worden nieuwe vredesinitiatieven voorgelegd en een of meerdere vredesverdragen opgesteld en voorbereid. Deze vredesverdragen dienen uiteindelijk (formeel) een einde te maken aan een bestaande (burger)oorlog of gewapende strijd. De vredesconferenties duren meestal enkele dagen, waarbij de aanwezigen elke dag getrakteerd worden op koffie met heerlijk gebak om een cordiale sfeer tussen de politieke en/of religieuze leiders te creëren. Tijdens dit soort conferenties staat er immers behoorlijk wat op het spel, dus het is enorm belangrijk dat de gemoedelijke sfeer gedurende deze bijeenkomsten gehandhaafd blijft. Om ervan verzekerd te zijn dat het gebak in de smaak zal vallen bij de aanwezige gasten, bestelt men de lekkernijen tegenwoordig bij https://www.jeeigentaart.nl/, waar volop keuze is tussen diverse soorten gebak.

Voorbeeld van een politieke vredesconferentie

Naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog, die in november 1918 beëindigd werd met een wapenstilstand, werd in 1919 een vredesconferentie gehouden. Aan deze Vredesconferentie van Parijs, die vier dagen duurde, hebben indertijd een groot aantal landen deelgenomen. Tijdens de bijeenkomst werden enkele vredesverdragen voorbereid om de vrede te waarborgen, die na de wapenstilstand eindelijk tot stand kon worden gebracht. Zo werden de volgende vijf vredesverdragen opgesteld: het Verdrag van Versailles, dat in juni 1919 ondertekend werd, was het vredesverdrag dat ervoor heeft gezorgd dat de Eerste Wereldoorlog formeel beëindigd werd. Daarna volgden het Verdrag van Saint-Germain en het Verdrag van Neuilly, die ook allebei in 1919 werden gesloten. In 1920 werden het Verdrag van Trianon en het Verdrag van Sèvres getekend. Het laatste vredesverdrag werd drie jaar later echter vervangen door de zogeheten Vrede van Lausanne, die een eind maakte aan de oorlog tussen Griekenland en Turkije.

Voorbeeld van een religieuze vredesconferentie

Omdat veel bestaande conflicten voort zijn gekomen uit botsende geloofsovertuigingen, zoals bijvoorbeeld tussen moslims en christenen, tussen soennitische en sjiitische moslims of tussen katholieke en protestante christenen, worden ook op religieus gebied regelmatig stappen ondernomen om tot vreedzame oplossingen te komen. Zo werd in 2017 de internationale vredesconferentie van al-Azhar te Caïro gehouden. Aan de conferentie hebben vertegenwoordigers van zowel het islamitische geloof als het christelijke geloof deelgenomen. Ook tijdens deze bijeenkomst werd elke dag koffie met gebak geserveerd om de vriendschappelijke banden tussen de religieuze leiders te versterken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *