Antimilitarisme voor een wereld zonder oorlog

Waar het pacifisme een zekere ideologie vertegenwoordigt, zo is er bij het antimilitarisme sprake van een contrabeweging. Het antimilitarisme is tegen oorlog en alles wat daarbij hoort zoals het leger, de militaire dienstplicht en (kern)wapens. Het spreekt voor zich dat antimilitaristen niet willen participeren in het leger en geen gehoor geven aan een eventuele militaire dienstplicht. Ook pacifisten zien meestal af van de dienstplicht en weigeren daaraan deel te nemen. Het antimilitarisme is echter niet per definitie tegen geweld: individuele zelfverdediging is beslist toegestaan. Zinloos geweld is immers aan de orde van de dag en men hoeft zich niet te laten afranselen door iemand anders.

Antimilitaristische bewegingen

Het antimilitarisme behelst meer dan het weigeren en afschaffen van de militaire dienstplicht. Er zijn momenteel een groot aantal groeperingen die zich inzetten voor een wereld zonder wapens. Een dergelijk initiatief is Stop Wapenhandel die onder meer acties onderneemt om de wapenindustrie een halt toe te roepen. Ook de Antimilitaristische Actiegroep te Amsterdam (Wapentuig!) heeft in de afgelopen jaren veel actie ondernomen om de productie van wapens te stoppen. Tenslotte strijdt het Anti-Militaristies OnderzoeksKollektief (VD AMOK) tegen de wereldwijde militaire interventies, die bestaande conflicten niet uitdoven maar juist aanwakkeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *