Pacifisme: de weg naar duurzame vrede

Pacifisme is een vredesbeweging welke als het ware een taoïstische ‘Wu-Wei’-houding aanneemt. Pacifisten zijn per definitie tegen alle vormen van oorlog en geweld. Gewelddadige acties zouden nooit met vergeldingsacties beantwoord moeten worden, omdat op die manier het geweld in stand gehouden wordt. Geweldloos verzet (doen door niet-doen ofwel Wei-Wu-Wei) is de sleutel tot duurzame vrede. Een goed voorbeeld van pacifisme is de weigering om aan de militaire dienstplicht deel te nemen.

Pacifistische politieke leiders

Het pacifisme is vooral bekend geworden door politieke leiders als Mahatma Gandhi: middels geweldloze acties, zoals vreedzame protesten, burgerlijke ongehoorzaamheidsinitiatieven en de legendarische ‘zoutmars’, wist hij zijn (politieke) doelen te bereiken, waaronder de onafhankelijkheid van India. Ook Martin Luther King paste indertijd het pacifisme toe om gelijke burgerrechten voor de Afro-Amerikanen te verwerven.

Vredespolitiek in Nederland

In 1957 werd in Nederland de Pacifistische Socialistische Partij (PSP) opgericht. De agenda van deze politieke partij behelsde onder meer de afschaffing van zowel het leger, als de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en de mobiele eenheid, het (geweldloos) verzet tegen de verspreiding van kernwapens (kruisraketten) en het opheffen van de Nederlandse monarchie. Ook was de partij destijds tegen de Amerikaanse participatie in de Vietnam-oorlog. De partij heeft bestaan tot in 1989 en is toen opgegaan in GroenLinks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *