Islam: de religie van vrede

De islam heeft helaas een slechte naam gekregen. De religie wordt tegenwoordig gerelateerd aan jihad-bewegingen en de islamitische staat (IS, voorheen ISIS). In feite heeft de islam helemaal niets met dit soort oorlogszuchtige en moordlustige groeperingen te maken. Sterker nog, de islam wordt door deze organisaties misbruikt!

Misinterpretaties van teksten uit de Koran

De islam is een vredelievende godsdienst en ook de Koran – het heilige boek in de islam – draagt de boodschap van vrede uit: de Koranische verzen hebben een diepzinnige betekenis die uiteraard op vele manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Misinterpretatie komt dan ook veelvuldig voor. Zo wordt het begrip ‘jihad’ vaak uitgelegd als heilige oorlogvoering, terwijl het in feite om de bestrijding van het eigen ego (nafs) gaat. Het is dus zeker niet de bedoeling om de jihad te projecteren op de wereld en andere mensen te gaan bestrijden! Bovendien worden in de Koran de algemene rechten van ieder mens uiteengezet, waaronder het recht op leven, het recht op respect en het recht op vrijheid.

Salaam!

De woorden islam en moslim refereren naar vrede. Beide woorden bevatten de medeklinkers S, L en M. De Arabische taal kent een wortelsysteem en de drie wortels SLM (in die volgorde) verwijzen naar het woord vrede. Moslims begroeten elkaar met as-salaam alaykum: vrede zij met u! SaLaaM betekent letterlijk vrede en de woorden iSLaM en muSLiM zijn daarvan afgeleid. Islam betekent het zich vrijwillig overgeven aan de Wil van Allah (opdat vrede bereikt kan worden) en een rechtgeaarde moslim is iemand die deze overgave aan God’s Wil beoefent. Het gaat om de acceptatie van alles wat men tegenkomt in het leven als zijnde de beslissing van God. Deze acceptatie leidt tot een diepe innerlijke vrede.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *